สมุนไพรต้านไวรัสโคโรนา

สมุนไพรต่างประเทศที่ต่อต้านไวรัสโคโรนา

สมุนไพรต้านไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำลังระบาดและสร้างความเจ็บป่วยให้กับคนจำนวนมากทั่วโลก การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและวิเคราะห์ตำรับสมุนไพรที่จัดทำโดยแนวทางการระบุรูปแบบ (PIs) และองค์ประกอบของสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

วิธีการ เราค้นหาแหล่งข้อมูล 7 แหล่งสำหรับแนวทางการแพทย์แผนโบราณที่มีสิทธิ์จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2020 และพบแนวทางการแพทย์แผนโบราณทั้งหมด 28 รายการที่ให้มาตรการในการรักษา COVID-19

ผล จาก 28 แนวทางมี 26 แนวทางของรัฐบาลจีนและ 2 แนวทางเกาหลี หลังจากกำหนดมาตรฐานคำศัพท์ของ PI และสูตรสมุนไพรแล้วพบว่ามี PI 8 สูตรและสูตรสมุนไพร 23 สูตรสำหรับระยะไม่รุนแรง 11 PI และ 31 สูตรสมุนไพรสำหรับระยะปานกลาง 8 PI และ 21 สูตรสมุนไพรสำหรับขั้นรุนแรงและ 6 PI และ 23 สูตรสมุนไพรสำหรับระยะฟื้นตัวตามแนวทางจีน

แนวทางของเกาหลีมี PI 4 สูตรและสมุนไพร 15 สูตรสำหรับระยะที่ไม่รุนแรง 3 PI และ 3 สูตรสมุนไพรสำหรับระยะรุนแรงและ PI 2 สูตรและสมุนไพร 2 สูตรสำหรับระยะฟื้นตัว ในการวิเคราะห์ความถี่ของสมุนไพรพบว่า Glycyrrhizae Radix et Rhizoma, Armeniacae Semen Amarum, Ephedrae Herba และ Gypsum Fibrosum เป็นสมุนไพรที่มีความถี่ในการใช้งานสูงตามแนวทางของจีน

การทบทวนนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาด้วยยาแผนโบราณของ COVID-19 ในอนาคตจำเป็นต้องมีหลักฐานทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาแผนโบราณ

ซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุของประเทศใหญ่ๆ พยายามช่วยกันคิดค้นสูตรยา เพื่อกำจัดและต่อต้านมันขึ้นมาโดยฉีดในรูปแบบของวัคซีน หากว่าเรามีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ดี พยายามอยู่ในที่ที่คนไม่พลุกพล่านมากนักเชื่อว่าเราจะไม่ติดไวรัสโคโรนาแน่นอน

Related Posts