โควิด-19

หญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือไม่

โควิด-19

จริงแล้วผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเข้ารับการตรวจไวรัส โควิด-19 เช่นกัน โดยต้องเข้ารับการตรวจเป็นบุคคลแรกๆด้วยซ้ำ และจะต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ สามารถแพร่เชื้อ โควิด-19 จากผู้หญิงไปยังทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิดได้หรือไม่?

เรายังไม่ทราบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ โควิด-19 สามารถแพร่เชื้อไวรัสไปยังทารกในครรภ์หรือทารกในระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดได้หรือไม่ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบไวรัสที่ออกฤทธิ์ในตัวอย่างของเหลวรอบตัวทารกในครรภ์หรือนมแม่

สตรีมีครรภ์และทารกแรกเกิดทั้งหมดรวมถึงผู้ที่ได้รับการยืนยันหรือสงสัยว่าติดเชื้อ โควิด-19 มีสิทธิได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูงทั้งก่อนระหว่างและหลังการคลอดบุตรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิต

สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ, เมื่ออยู่ในช่วงเจ็บท้องเตรียมจะคลอดบุตรและกำลังเดินทางต้องมีเพื่อนร่วมทางไปด้วย, การสื่อสารที่ชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่คลอดบุตร,กลยุทธ์การบรรเทาอาการปวดที่เหมาะสม:, การเคลื่อนย้ายแรงงานหากเป็นไปได้และตำแหน่งการเกิดที่เลือก

หากสงสัยหรือได้รับการยืนยัน โควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงสุขอนามัยของมือและการใช้ชุดป้องกันอย่างเหมาะสมเช่นถุงมือเสื้อคลุมและหน้ากาก

หากว่าท่านพบเห็นหญิงตั้งครรภ์โดยปกติแล้วต้องให้ความเอาใจใส่ หรือว่าพบเจอในที่สาธารณะต้องลุกให้นั่งโดยปกติอยู่แล้ว เชื้อไวรัสมันไม่เลือกหรอกว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุ,หญิงตั้งครรภ์หรือว่าทารก มันมีโอกาสติดได้ทั้งหมด

Related Posts