สมุนไพรต้านไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำลังระบาดและสร้างความเจ็บป่วยให้กับคนจำนวนมากทั่วโลก การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและวิเคราะห์ตำรับสมุนไพรที่จัดทำโดยแนวทางการระบุรูปแบบ (PIs) และองค์ประกอบของสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 วิธีการ เราค้นหาแหล่งข้อมูล 7 แหล่งสำหรับแนวทางการแพทย์แผนโบราณที่มีสิทธิ์จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2020 และพบแนวทางการแพทย์แผนโบราณทั้งหมด 28 รายการที่ให้มาตรการในการรักษา COVID-19 ผล จาก 28 แนวทางมี 26 แนวทางของรัฐบาลจีนและ 2

Read More